Archive for the ‘utbildningar’ Category

För alla föräldrar och äldre pluggisar som börjar nu yrkeshögskoleutbildningarna blir allt mer populära. Vissa vet vad de vill i livet och väljer direkt att gå på yrkesutbildningar där de kan fokusera allt sitt lärande på det specifika yrket de vill syssla med i framtiden. Detta istället för att lägga ner flera månader och år på bredare utbildningar där de endast egentligen är intresserade av tjugo procent av det som lärs ut. Yh utbildningar finns nu inom väldigt många typer av yrkesgrupper och treden visar på att utbudet inte kommer minska inom snar framtiden – utan istället tvärtom. Så tidigt som i grundskolan informerar nu olika yrkeslinjer om olika alternativ som finns till tradtionella utbildningar.